Kabanata 12: Si Placido Penitente (Buod)Mag-aaral sa Unibersidad ng Santo Tomas si Placido Penitente. Nasa ikaapat na taon na siya sa kolehiyo ngunit nalulumbay na ito at nais nang huminto sa pag-aaral.

Nakiusap naman ang kaniyang ina na tapusin ang kaniyang pag-aaral. Naiisip kasi ni Penitente ang kaniyang mga kaibigan sa Tanawan. Siya ang pinakamahusay na mag-aaral sa kilala at nirerespetong paaralan noon ni Padre Valerio.

Kinausap ng bagong pasok na si Juanito Pelaez si Penitente tungkol sa bakasyon niya kasama si Padre Camorra. Anak si Juanito ng isang mayamang Kastila.

Nagtanong din ito ng leksiyon kay Penitente. Niyaya rin siya nitong maglakwatsa ngunit tumanggi si Penitente.