Kabanata 16: Kasawian ng Isang Intsik (Buod)Humaharap sa pagkalugi ang negosyanteng si Quiroga. Ngunit sa kabila ng sakuna, nakuha pa niyang ipatawag ang kilalang tao dahil nais niyang magkaroon ng konsulado ang Tsina sa Pilipinas.

Naroon ang mga prayle, negosyante, military, maging si Simoun. Maliban sa pagsali sa pulong, nais niya ring singilin si Quiroga sa utang nito. Dahil lugi sa negosyo, hindi nakabayad ang intsik ng limang libong pisong utang.

Inalok naman siya ni Simoun na babawasan ang utang ng dalawang libo kung papayag siyang itago ang mga armas sa kaniyang bodega.

Palihim naman daw na ililipat ang mga armas sa bodega. May alinlangan man ngunit pumayag na rin si Quiroga sa nais ni Simoun.