Kabanata 26: Mga Paskin (Buod)Sabik si Basilio na pumasok ngayon sa paaralan upang kunin ang kaniyang marka. Tutungo rin siya sa pagamutan ang kaniyang mga pasyente. Dumaan din siya kay Makaraig upang kunin ang hiniram niyang pera.

Pero nang papunta na siya sa pamantasan, napansin niya ang mga mag-aaral na naglalabasan at parang may takot sa kanilang mata. Pinag-uusapan nila ang kumakalat na balita ng himagsikang inilunsad ng mga mag-aaral.

Dinapuan ng takot si Basilio sa kaniyang nalaman. Hindi siya pinapasok sa pamantasan at hinintay lang ang kaibigan.

Maya-maya pa ay dumating ang mga guwardiya sibil at isinakay siya sa isang karuwahe. Dadalhin daw siya nito sa tanggapn ng Gobyerno Sibil.