Kabanata 31: Ang Mataas na Kawani (Buod)Hindi lumabas sa mga pahayagan ang pagkamatay ni Juli sa tulong na rin ng mamamahayag na si Ben Zayb. Tanging mga gawa-gawang balita lamang ang lumabas sa pahayagan.

Nakalaya na mula sa pagkakakulong ang mga mag-aaral na sina Makaraig at Isagani. Naiwan si Basilio sa piitan.

May dumating na mataas na kawani upang tulungang makalabas si Basilio sa pagkakapiit. Sinabi nitong mabait si Basilio at ang katayuan nito bilang isang mag-aaral ng medisina.

Ngunit lalong napahiya si Basilio at lalong nadiin. Nagtalo lamang ang kawani at ang heneral na nauwi pa sa pagbabanta. Umalis na bigo ang kawani at nagbitiw sa puwesto at babalik na raw sa Espanya.