Kabanata 32: Ang Bunga ng mga Paskil (Buod)Dahil sa mga pagbabanta at mga paskil na kumalat sa paaralan, wala na halos pumapasok na mag-aaral. Kaunti na rin ang nakakapasa.

Sina Makaraig, Juanito, Pecson, at Tadeo ay bumagsak. Bumalik sa Espanya si Makaraig habang si Tadeo naman ay masayang di na siya mag-aaral.

Sina Isagani at Sandoval lamang ang nakapasa. Nalaman na rin ni Basilio ang nangyari kay Juli at Tandang Selo sa pamamagitan ng kutserong si Sinong na laging dumadalaw sa kaniya.

Kalat na rin ang balitang ikakasal sina Paulita at Juanito na ngayon ay pinaghahandaan na ng kani-kanilang mga pamilya at inumpisahan sa isang pagtitipon sa kabila ng takot na namamayani sa bayan nila.