Kabanata 4: Si Kabesang Tales (Buod)Marangya noon ang buhay ni Kabesang Tales. Anak siya ni Tandang Selo at anak naman ni Tales sina Lucia, Tano, at Juli. Pumanawa si Lucia dahil sa malaria. Magbubukid lamang siya noon at nagsikap at umunlad.

Nais ni Tales na makapagkolehiyo si Juli dahil ang kasinatahan nitong si Basilio ay nag-aaral ng medisina.

Pero tinaasan sila ng buwis sa tubuhan at unti-unting naangkin ng mga prayle. Pinagpasyahan din ng korte na ito sa mga prayle na.

Nakulong pa si Tales dahil sa pagdadala ng patalim. Upang maitubos ang ama, namasukan bilang kasambahay si Juli kay Hermana Penchang. Hindi na nakapag-aral pa si Juli dahil sa kanilang sinapit.