Ang Munting Prinsipe

Ang Matanda At Ang Dagat »

Pagbagsak ng eroplano at ang prinsipe

Mayroong isang piloto na bumagsak ang isang eroplano sa Disyerto ng Sahara, habang pinag-iisipan niya kung paano ito ayusin at makakahanap ng pagkain at inumin, nakilala niya ang isang prinsipe mula sa ibang planeta.

Ang prinsipe ay nagpaguhit ng tupa sa piloto at nakailang ulit ito hanggang sa magustuhan ng prinsipe ang guhit nito. Habang nagke-kwento ang prinsipe ay binanggit niya sa piloto ang nangyari sa kaniya.

Prinsipe mula sa ibang planeta

Batay sa kwento ng prinsipe ay nahumaling siya sa isang rosas, sa pagkahumaling niya ay nakilala niya ang isang alamid at umalis siya sa kaniyang planeta. Sabi ng prinsipe ay gusto niya na raw makabalik mula sa kaniyang planeta at natutunan niya ang tunay na kahalagahan ng buhay.

Paghahanap muli sa alamid

Nagpatulong ang prinsipe sa piloto na hanapin ang balon at ang alamid, noong natagpuan na nila nito ay kitang kita ang bakas ng pagkasabik ng prinsipe na umuwi muli sa kaniyang planeta para rin makita ang rosas. Nakipag-usap muli ang prinsipe sa ahas at nagtagumpay naman ito para maibalik siya sa kaniyang planeta sa pamamagitan ng pagkagat sa kaniya.

Paglisan ng prinsipe sa piloto

Pag alis ng prinsipe ay nalungkot naman ang piloto na naging kaibigan niya, kaya naman tumitingin na lamang siya sa mga bituin sa kalangitan upang maalala ang kaniyang kaibigan sa ibang planeta.


Ang Matanda At Ang Dagat (Buod) »