Kabanata 2: Si Crisostomo Ibarra (Buod)Upang makilala ang mga bisita, inikot ito ni Kapitan Tiyago kasama si Padre Damaso. Ngunit nang makita ni Padre Damaso si Crisostomo Ibarra, namutla ito.

Magkaibigan naman ang ama ni Ibarra at si Damaso kaya nakapagtataka ang ikinilos niya. Tumalikod pa ito nang akmang kakamayan siya Ibarra.

Si Tinyente naman, kanina pa nakatanaw sa pangyayari. Nilapitan naman ni Ibarra si Tinyente at sila naman ang nagkuwentuhan.

Nasiyahan naman si Tinyente sa kanilang pag-uusap ni Ibarra. Maliban kasi na galing ito sa mayamang pamilya, magalang at matalino rin si Ibarra.

Napagkuwentuhan din nila ang kabutihan ng ama ni Ibarra. Inimbitahan din ni Tinyente si Ibarra sa isang piging kinabukasan.