Kabanata 7: Suyuan Sa Asotea (Buod)Nayayamot na si Tiya Isabel sa inaasal ni Maria Clara. Nasa simabahan pa lang naman kasi sila ay iniisip na niya ang binatang si Ibarra na nakatakdng pumunta sa kanila upang manligaw.

Nang makabalik sila sa bahay, agad na nagpunta si Maria sa balkonahe at doon hinintay si Ibarra.

Ngayon lamang din sila nagkita ni Ibarra matapos ang pitong taon. Nang dumating si Ibarra, nakapag-usap na sila na matagal na nilang hinihintay.

Sinabi ni Maria ang hinanakit sa kaniyang nobyo sa ginawang pag-alis nito. Sinabi naman ni Ibarra na para sa kanila at sa bayan ang kanilang sakripisyo. Hindi rin maiwasan ni Ibarra na maisip ang kaniyang ama.