Kabanata 14: Sa Bahay ng mga Mag-aaral (Buod)Ang bahay na tinutuluyan ng mga mag-aaral ay pag-aari ni Makariag. Mayaman siya at nag-aaral ng abogasya. Siya rin ay lider ng mga mag-aaral na mayroong kilusan para isulong ang wikang Kastila.

Nagpulong sila nina Isagani, Pecson, Pelaez, at Sandoval para sa panukalang isulong ang wikang Kastila. Duda si Pecson kaya nagkaroon sila ng pagtatalo.

Sinabi ni Makaraig na pabor ang mga prayle sa kanilang plano ngunit kailangan pa raw mapapayag si Don Custodio na miyembro ng lipon ng paaralan.

Kailangan daw nilang lumapit kay Ginoong Pasta at humingi ng tulong para mapapayag si Don Custodio. Sumang-ayon naman sila dahil gusto rin daw ito ng mga pari.