Kabanata 32: Ang Bunga ng mga Paskil (Buod)

Dahil sa mga pagbabanta at mga paskil na kumalat sa paaralan, wala na halos pumapasok na mag-aaral. Kaunti na rin ang nakakapasa. Sina Makaraig, Juanito, Pecson, at Tadeo ay bumagsak. Bumalik sa Espanya si Makaraig habang si Tadeo naman ay masayang di na siya mag-aaral. Sina Isagani at Sandoval lamang ang nakapasa. Nalaman na rin … Read more

Kabanata 31: Ang Mataas na Kawani (Buod)

Hindi lumabas sa mga pahayagan ang pagkamatay ni Juli sa tulong na rin ng mamamahayag na si Ben Zayb. Tanging mga gawa-gawang balita lamang ang lumabas sa pahayagan. Nakalaya na mula sa pagkakakulong ang mga mag-aaral na sina Makaraig at Isagani. Naiwan si Basilio sa piitan. May dumating na mataas na kawani upang tulungang makalabas … Read more

Kabanata 30: Si Juli (Buod)

Nabalitaan na ni Juli ang pagkakadakip sa kaniyang katipan na si Basilio. Nalungkot siya at umisip ng paraan upang makalaya ang nobyo. Lumapit si Juli kay Padre Camorra kahit batid niya ang maaaring mangyari sa kaniya. Hindi nagpatinag si Juli sa kaniyang takot at lumapit pa rin sa pari para kay Basilio. Nakalaya na rin … Read more

Kabanata 29: Ang Huling Pati-ukol kay Kapitan Tiyago (Buod)

Ang kayamanang naiwan ni Tiyago ay napunta sa Sta. Clara at sa mga pari habang ang iba naman ay napunta sa mga iskolar. Matapos ang pagtatalo, napagpasiyahan ng mga prayle ang damit na isusuot ni Tiyago sa huling pagkakataon. Nasunod si Padre Irene na suotan ng isang lumang damit ang yumao. May ilang nagsasabing nagpaparamdam … Read more

Kabanata 28: Ang Pagkatakot (Buod)

Nababalot na ng takot ang buong bayan dahil sa mga paskil na kumakalat na gawa umano ng mga mag-aaral. Takot ang lahat tulad ng mga Instik, heneral, at mga pari. Wala na ring dumating sa tindahan ni Quiroga. Tinanong naman ni Quiroga si Simoun tungkol sa kaniyang mga armas sa bodega. Pero ang sabi lamang … Read more

Kabanata 27: Ang Prayle at ang Estudyante (Buod)

Inuusig ng paring si Padre Fernandez ang kaniyang mag-aaral na si Isagani. Nagtalumpati raw kasi si Isagani sa harap ng mga mag-aaral na nakasama niya sa hapunan. Nagtapat naman si Isagni na hinangaan ng mga pari. Karaniwan daw kasing tatanggi ang mga mag-aaral kapag inuusig. Sabi naman ni Isagani na dahil sa mga pari ang … Read more

Kabanata 26: Mga Paskin (Buod)

Sabik si Basilio na pumasok ngayon sa paaralan upang kunin ang kaniyang marka. Tutungo rin siya sa pagamutan ang kaniyang mga pasyente. Dumaan din siya kay Makaraig upang kunin ang hiniram niyang pera. Pero nang papunta na siya sa pamantasan, napansin niya ang mga mag-aaral na naglalabasan at parang may takot sa kanilang mata. Pinag-uusapan … Read more

Kabanata 25: Tawanan at Iyakan (Buod)

Batid na ng mga mag-aaral ang kalalabasan ng kanilang adhikaing magamit ang wikang Kastila sa mga paaralan. Wala pa mang hatol si Don Custodio patungkol sa bagay na iyon ay nakutuban na nila ang kanilang pagkabigo. Hindi pabor ang mga prayle dahil ayaw nilang gumamit ng kanilang wika ang mga Indio. Wala umanong karapatan ang … Read more

Kabanata 24: Mga Pangarap (Buod)

Agad na nabalita sa buong bayan ang pagkakasakit ni Simoun. Ayaw nitong makipagkita sa mga tao na lubhang kakaiba dahil napabayaan na rin nito ang kaniyang pagiging alahero. Kahit panauhin sa tahanan nito ay di siya tumatanggap. Hinihintay naman ni Isagani ang nobyang si Paulita. Matagal ito bago nakarating na sakay ng isang karuwahe. Kasama … Read more

Kabanata 23: Isang Bangkay (Buod)

Kumakalat ang lason sa katawan ni Kapitan Tiyago na ikinababahala ni Basilio. Dahil sa malubhang lagay, dumalaw si Simoun. Ngunit maliban sa pagdalaw kay Tiyago, inalok ni Simoun si Basilio na pamunuan ang kaguluhang gagawin nila sa Maynila upang mailigtas si Maria Clara. Tumanggi si Basilio. Ngunit sinabi ni Basilio kay Simoun na yumao na … Read more