Kabanata 18: Ang Mga Kadayaan (Buod)Nakatakdang magtanghal si Mr. Leeds sa perya. Ngunit siniyasat muna ni Ben Zayb kung may pandaraya bang magaganap sa bulwagan. Wala naman siyang nakita kaya nagtuloy ang palabas.

Tulad ng inaabangan, may bagong palabas si Mr. Leeds. Inilabas niya ang isang lumang kahon. Ayon sa kaniya, mula raw ito sa isang libingan. Nagwika ito ng orasyong hindi batid ng mga manonood.

Kusang bumukas ang kahon at lumabas ang isang ulo. Tila ulo ito ng isang bangkay na sinabayan pa ng tunog na tumatangis at humihingi ng saklolo.

Ayon kay Mr. Leeds, ang boses daw ay mula sa mga paring nang-aalipusta noong panahon ng Ehipto. Nahimatay si Padre Salvi sa napanood at narinig.