Kabanata 22: Ang Palabas (Buod)Naantala ang pag-uumpisa ng pagtatanghal dahil huling dumating ang Heneral. Halos puno na ang upuan ngunit wala pa rin si Simoun kaya bakanate ang kaniyang upuan.

Dumating si Don Custodio na tutol sa ginagawang pagtatanghal. Ayon sa kaniya, inutusan daw siya ng mga opisyal kaya siya manonood.

Hindi nasiyahan ang mga manonood dahil sa wikang Pranses ginawa ang dula. Marami ang nalito dahil hindi nila maunawaan ang wika.

Sinalin naman sa ibang wika, ngunit Kastila pa rin ito kaya wala pa ring makabatid. Ang iba ay nagpapanggap na lamang na naiintindihan ang pinapanood.

Lumabas naman ang mga mag-aaral sa gitna ng pagtatanghal na ikibigla ng marami.