Kabanata 23: Isang Bangkay (Buod)Kumakalat ang lason sa katawan ni Kapitan Tiyago na ikinababahala ni Basilio. Dahil sa malubhang lagay, dumalaw si Simoun.

Ngunit maliban sa pagdalaw kay Tiyago, inalok ni Simoun si Basilio na pamunuan ang kaguluhang gagawin nila sa Maynila upang mailigtas si Maria Clara. Tumanggi si Basilio.

Ngunit sinabi ni Basilio kay Simoun na yumao na si Maria Clara na ikinagulat naman ng mag-aalahas. Nayanig ang mundo ni Simoun at ibinigay ni Basilio ang sulat na natanggap ni Tiyago nang pumanaw si Maria.

Tulad ni Tiyago ay tinangisan din ni Simoun ang liham. Nahabag naman si Basilio sa nakikitang kapighatian ni Simoun sa pagpanaw ng pinakamamahal na si Maria Clara.