Kabanata 30: Si Juli (Buod)Nabalitaan na ni Juli ang pagkakadakip sa kaniyang katipan na si Basilio. Nalungkot siya at umisip ng paraan upang makalaya ang nobyo.

Lumapit si Juli kay Padre Camorra kahit batid niya ang maaaring mangyari sa kaniya. Hindi nagpatinag si Juli sa kaniyang takot at lumapit pa rin sa pari para kay Basilio. Nakalaya na rin kasi ang mga kasama ni Basilio kaya naiwan ang kasintahan sa piitan.

Hinalay siya ng pari katulad ng inaasahan. Dahil sa ginawa ng pari, natuliro si Juli at tumalon na lamang sa bintana ng kombento. Dahil sa nangyari kay Juli, sumama na lamang si Tandang Selo sa mga tulisan.