Kabanata 11: Ang Makapangyarihan (Buod)Sa bayan ng San Diego, ang mga mayayaman at nasa posisyon ay hindi maituturing na pinakamakapangyarihan.

Patunay nito ang sinapit ng ama ni Ibarra na si Don Rafael na kahit mayroong sapat na yaman ay nagawa pa ring mapabagsak sa maling bintang.

Kahit na mayroong paggalang sa mayayamang tao ang iba kabilang ang mga Indio, maituturing pa rin na mas tinitingala at mas may kapangyarihan ang mga prayle katulad nina Pade Salvi at ang alperes na pinuno ng mga guwardiya sibil.

Hindi rin lingid sa kaalaman ng mga mayayaman at makapangyarihan na mayroong kompetisyon sa pagitan nila na nagdudulot naman ng hidwaang minsan ay nauuwi sa personalan at gantihan.